Skip to main content

it hub

it hub hallingdal logo

Et faglig og frivillig nettverk for IT-mennesker i Hallingdal, som en virtuell organisasjon uten ansatte eller kontorer

En møteplass for å bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og faglig kunnskap, og samarbeide om kunder og prosjekter

Gjøre det mulig for lokale IT-aktører å konkurrere om større prosjekter

Synliggjøre IT-kompetansen i Hallingdal og bidra til rekruttering, innflytting, og vekst i regionen

Et prosjekt for å skape samarbeid og utvikling
for IT-aktører i Hallingdal

Ambisjonen for IT-Hub Hallingdal er å skape et levende, frivillig, uforpliktende og gratis nettverk for IT-mennesker i Hallingdal.

IT-Hub Hallingdal er for deg som ser verdien av å tilhøre et fellesskap med fokus på læring, deling og samarbeid innen blant annet kunnskap, prosjekterfaringer, forretningsidéer eller nye kundemuligheter.

Digitalisering og Muligheter

Informasjonsteknologi (IT)

IT blir stadig viktigere i samfunnet, og den generelle digitaliseringen går raskt. Det stilles høye krav til oppdatert kunnskap og kompetanse for de som jobber med IT. Høye krav stilles også til organisasjoner som skal lage eller ta i bruk nye IT-systemer. Det er lite som tyder på at tempoet reduseres, eller at kravet til faglig oppdatering blir mindre i tiden som kommer.

IT i Hallingdal

Hallingdal har mange innbyggere som lever av sin IT-kompetanse. Noen jobber for seg selv som selvstendig næringsdrivende, noen er ansatt i IT-selskaper, og mange jobber som IT-spesialister i organisasjoner utenfor selve IT-bransjen. En del personer ukependler til ulike byer for å utføre jobben sin.

Hva om vi kunne samle IT-menneskene i Hallingdal i et faglig nettverk, en “Hub”? Og etterhvert få menneskene til å samarbeide ved å dele av sin kunnskap og erfaring, og ønske det beste for seg selv og andre?

Hva kan IT-Hub bidra med?

Kan et slikt frivillig og uforpliktende nettverk skape vekst og nye muligheter for IT-aktørene i regionen? Kan det bidra til at lokalt næringsliv i større grad kontakter lokale IT-leverandører i stedet for å kjøpe tilsvarende kompetanse fra andre steder? Kan det åpne for flere arbeidsplasser i Hallingdal ved at utflyttede Hallinger med utdanning og erfaring finner en interessant jobb og flytter “hjem”? Kan det skape muligheter for innflytting og vekst i vår region?

Vi ønsker i hovedsak å være med på å skape vekst og muligheter for IT-mennesker i Hallingdal. Men det skader ikke at noen ringvirkninger kan bli vekst i lokalt næringsliv, flere kompetansearbeidsplasser, innflytting, og levende bygdesamfunn i Hallingdal.

Hvorfor samarbeid?

Flere eller større oppdrag

Hallingdal har i dag en del IT-aktører, med mye ulik kunnskap og erfaring. Men de fleste er små aktører med begrenset breddekunnskap. De klarer derfor ikke å konkurrere om større IT-prosjekter, enten fordi de ikke har nok ressurser, ikke har den rette sammensetningen av kompetanse, eller fordi kunder er skeptiske til å kjøpe tjenester av små aktører.

Ved å samarbeide kan vi komme forbi noen av disse hindrene. Med samarbeid kan vi betjene eksisterende kunder på en bedre måte, eller vi kan konkurrere om større prosjekter og tilby bistand til flere eller større kunder.

Ambisjonen er å gjøre IT til en større og viktigere næring for regionen, og å skaffe flere oppdrag- og jobbmuligheter for IT-mennesker som vil bo i Hallingdal.

[nectar_btn size=”small” button_style=”see-through-2″ color_override=”#545454″ hover_color_override=”#0bc178″ hover_text_color_override=”#ffffff” icon_family=”default_arrow” text=”Bli med i nettverket” css_animation=”none” margin_top=”40″ margin_bottom=”20″ url=”bli-med”]

Uavhengig av lokasjon

Betjen kunder over hele verden

IT skiller seg fra mange andre næringer ved at arbeidet ikke nødvendigvis må utføres der kunden befinner seg. Faktisk kan mye eller all jobb gjøres fra hvor som helst. For eksempel fra Hallingdal.

Kundene kan befinne seg i:

[fancy-ul icon_type=”font_icon” icon=”icon-caret-right” color=”Extra-Color-1″ alignment=”left” enable_animation=”true” delay=”400″]
  • Hallingdal
  • Norge
  • Utlandet
[/fancy-ul]

Flere IT-aktører i Hallingdal har allerede oppdrag for kunder i andre land. Erfaring og statistikk tilsier at norske IT-eksperter er relativt rimelige sammenlignet med tilsvarende eksperter i en del andre land. Du kan altså bo og jobbe i Hallingdal og samtidig hjelpe kunder og prosjekter hvor som helst i verden. Det gir oss et godt utgangspunkt for å få til noe bra.

Hallingdal er et av de store dalførene på Østlandet

Midt mellom Oslo og Bergen i hjertet av den norske fjellheimen ligger Hallingdal. Regionen består av de seks kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol, og har til sammen over 20.000 innbyggere.

Hvis du vil lære mer om Hallingdal er dette et fint sted å starte.

IT-mennesker
[milestone heading_inherit=”h5″ subject_padding=”2%” color=”Accent-Color” effect=”count” milestone_alignment=”left” number=”22″ number_font_size=”92″]
Bedrifter
[milestone heading_inherit=”h5″ subject_padding=”2%” color=”Accent-Color” effect=”count” milestone_alignment=”left” number=”5″ number_font_size=”92″]
Dette skjer i IT-Hub Hallingdal

Fredag 20.10.2023 kl. 0800 til 11:00: Campus Hallingdal – En ny motor for vekst

[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”1″ divider_color=”default”]

Torsdag 18.11.2021 kl. 1400 til 15:30: Oppstartsmøte hos Bruse i Furuvegen 5 på Gol.

[divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”1″ divider_color=”default”]

[nectar_btn size=”small” button_style=”see-through-2″ color_override=”#c6c6c6″ hover_text_color_override=”#ffffff” icon_family=”none” url=”om-it-hub” text=”Lær mer om IT-Hub Hallingdal” margin_top=”25″]